Fysio- en manuele therapie

De fysio-manueel therapeut behandelt patiënten met klachten van het bewegend functioneren. Ook verzorgt hij beweegprogramma's voor diverse doelgroepen (senioren, minder validen), en geeft hij advies over houding en bewegen thuis, op het werk of tijdens sport en recreatie. De werkzaamheden van PMC RijKo richten zich op de groep cliënten met bewegingsgerelateerde gezondheidsproblemen, vanuit de volgende filosofie:

Gezondheid is meer dan het niet hebben van een ziekte. Gezondheid heeft betrekking op lichamelijk, geestelijk en emotioneel welbevinden. Gezondheid houdt in dat je als een vrij en verantwoordelijk persoon een naar je eigen idee zinvol en waardig leven leeft, onafhankelijk van je omstandigheden. Fysio- en manueeltherapeutische hulpverlening moet daarom bijdragen aan het vermogen van de patiënt om als vrij en verantwoordelijk persoon het bestaan zin en waarde te geven. Dit wordt bereikt door gewetensvol, expliciet en oordeelkundig gebruik te maken van het huidige beste bewijsmateriaal, om beslissingen te nemen over de zorg voor de individuele patiënt. Bij deze beslissingen spelen de voorkeuren, wensen en verwachtingen van de patiënt een centrale rol.

De fysio- manuele therapeut van PMC RijKo is professional master in de manuele therapie, BIG geregistreerd, en geregistreerd lid van de kwaliteitsregisters van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (www.kngf.nl) en de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (www.nvmt.nl). Tevens is de fysio- en manuele therapiepraktijk HKZ (ISO) gecertificeerd en partner in Fys'activ (www.fysactiv.nl), een groot samenwerkingsverband van fysiotherapeuten in heel Nederland. De praktijk is een PlusPraktijk voor Achmea.