Missie

De missie van de praktijkmedewerkers van PMC RijKo is het door middel van fysiotherapie, manuele therapie en natuurgeneeswijzen invulling geven aan menswaardige gezondheidszorg, waarbij patiëntenwaarden een centrale rol spelen. Gezondheid is iets anders dan het niet hebben van een ziekte of aandoening. Volgens de huidige opvatting is gezondheid ‘het vermogen van mensen zich aan te passen en eigen regie te voeren in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven’ (Huber, et al., 2011). Deze gezondheidsopvatting is het vertrekpunt voor ons handelen.

Naast het leveren van menswaardige zorg is het ook de verantwoordelijkheid van de praktijkmedewerkers om de zorg betaalbaar te houden. Vanuit ons perspectief kan dit alleen door het bieden van zinnige zorg. Zinnige zorg is zorg waarvan we weten dat het helpt, en hiervoor is kennis nodig. Kennis vergaren en delen, en wetenschap beoefenen zijn kerncompetenties van de praktijkmedewerkers. Nationale en internationale ontwikkelingen binnen het musculoskeletale domein (het bewegingsapparaat) worden op de voet gevolgd, en tegelijkertijd wordt er vanuit de praktijk onderwijs verzorg aan de Rotterdam University of Applied Science aan de Master opleidingen Manuele Therapie en Sportfysiotherapie, en wordt er promotieonderzoek gedaan aan de Maastricht University. Dept. of Epidemiology, Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Maastricht University, Maastricht. Het promotieonderzoek betreft ‘Patient adherence to a physical activity advice in low back pain patients’.

Publicaties:
Leidt ‘best evidence’ automatisch tot ‘best practice’? Nederlands tijdschrift voor Manuele Therapie 2007 (4)
Lesbrief; De neuromatrix theorie van pijn. Nederlands tijdschrift voor Manuele Therapie 2009 (1)
Babylonische spraakverwarring door dubbelzinnige diagnostische labels. Nederlands tijdschrift voor Manuele Therapie 2009 (4)
The accuracy of self-reported adherence to an activity advice. European Journal of Physiotherapy 2015
Patients’ adherence to a walking program for non-specific low back pain. European Journal of Physiotherapy 2016
Physical activity preferences of patients experiencing non-specific low back pain. European Journal of Physiotherapy 2017
Het Common Sense Model in de dagelijkse praktijk. Physios 2017 (2)

Bijdragen aan (Inter)nationale congressen:
Posterpresentatie European Congress of Epidemiology 2015.
Don't miss the "bio" within the biopsychosocialmodel; in de praktijk aan de hand van casuïstiek’. NVMT-symposium: Thoracic Park 2018.