Natuurgeneeswijzen

Missie en Visie

Gezondheid is meer dan het niet hebben van een ziekte. Gezondheid heeft betrekking op lichamelijk, geestelijk en emotioneel welbevinden. Vanuit de reguliere gezondheidszorg is er vooral aandacht voor de lichamelijke dimensie van gezondheidsklachten, en worden klachten waarbij geestelijke en emotionele aspecten een rol spelen vaak minder goed begrepen. Mijn mensbeeld is een holistisch beeld. Lichamelijke, geestelijke en emotionele factoren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is al langer bekend dat deze factoren invloed hebben op onze aura, en op onze chakra's. Het herstellen van de energiestromen in het auraveld, en het herstellen van de energiebalans in de chakra's vanuit de hierboven beschreven visie, en het dus letterlijk in beweging helpen van mensen met gezondheidsklachten is voor mij een missie op zich. Hierbij vind ik het wel heel belangrijk om op te merken dat deze vorm van behandelen complementair is aan de reguliere gezondheidszorg.

Hoe werk ik en wat doe ik

Ik ben Professioneel Aurahealer. Tevens geef ik Reiki volgens het Usui Shiki Ryoho system of Reiki Healing, en maak ik gebruik van Touch for Health, toegepaste Kinesiologie.

Ik ben een ondersteuner. Samen met de cliënt bewandel ik het pad naar een betere gezondheidstoestand van de cliënt, waarbij de waarden die de cliënt toekent aan zijn of haar klachten het vertrekpunt zijn van de behandeling. Deze waarden veroorzaken veelal belemmerende energiestromen, die op hun beurt herstel in de weg staan. Door het wegnemen van herstelbelemmerende energieën wordt veelal een betere gezondheidstoestand tot stand gebracht.

De behandelingen vinden plaats op afspraak. De tarieven staan vermeld op onze tarieven-pagina.